Menu Sluiten

Privacy beleid

Privacy beleid Pitch Communicatie & PR / HarverPro

Cas Oorthuyskade 196 – KVK: 24393190

Deze pagina is het voor het laatst aangepast op 24 mei 2018

Bij Pitch Communicatie & PR vinden wij uw privacy belangrijk. Hierom gaan wij voorzichtig om met uw privacygevoelige gegevens. Met dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken, met welk doel de gegevens worden verzameld en hoelang wij uw gegevens bewaren. Hiernaast leggen wij ook uw rechten uit met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op zowel de website als de diensten van Pitch Communicatie & PR (hierna ‘Pitch PR’ of ‘Wij’). U dient zich er van bewust te zijn dat Pitch PR niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de gewenste relatie met Pitch PR, worden de volgende (persoons)gegevens door ons verzameld en verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
Telefoonnummer en e-mailadres
Paspoortgegevens (ivm pers- en professionalsreizen)
CV (ivm sollicaities)

Bewaartermijn

Pitch PR bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de samenwerking tussen partijen.

Database

In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. Pitch PR werkt met twee soorten databases voor het uitoefenen van haar primaire werkzaamheden. Een database met gegevens van journalisten, media, inkopers, influencers, bloggers & vloggers. En een database met de gegevens van opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in zowel excel-bestanden als in de perslijst. Een ieder kan zijn of haar eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen via: info@pitchpr.nl

Emails

Wanneer u een medewerker van Pitch PR een e-mail stuurt, bewaren wij deze op onze beveiligde server.

Persberichten en uitnodigingen

Pitch PR verzendt voor haar klanten persberichten en uitnodigingen via de Perslijst. Pitch PR mag een journalist en of blogger ongevraagd een persbericht sturen zolang het persbericht en of uitnodiging binnen het interessegebied valt van de ontvanger. Mocht de ontvanger geen persbericht meer willen ontvangen van Pitch PR kan deze zich ten alle tijden uitschrijven door contact op te nemen via info@pitchpr.nl

Evenementen

Een van de belangrijke taken van Pitch PR is het organiseren van bijeenkomsten en events. Hiervoor maken wij lijsten met aanwezigen en afwezigen met de bijhorende persoonsgegevens en slaan dit op in een excel-bestand.

Leveranciers

Om onze taak als PR en Marketing bureau zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, werken we samen met leveranciers. Denk hierbij aan fotografen, drukkerijen en groothandels. Pitch PR verstrekt nooit meer dan strikt noodzakelijke gegevens voor het uitoefenen van haar taak. Het uitvoeren van deze taken gebeurt altijd in opdracht van onze klanten.
 

Fotografie

Voor het kunnen uitvoeren van de taak van een PR en communicatiebureau is Pitch PR vaak aanwezig op bijeenkomsten en events. Vaak organiseren we in opdracht van klanten ook eigen events. Tijdens deze evenementen worden altijd foto’s gemaakt en deze foto’s worden ook vaak gedeeld op social media en gebruikt in persberichten. We gaan er van uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat deze foto’s in de media kunnen verschijnen. Mocht dat toch zo zijn kunt u dat dan uitdrukkelijk aangeven als u bevestigt voor een persevenement. Wilt u niet gefotografeerd worden, dan kunt u dat altijd aan doorgeven door te mailen naar: info@pitchpr.nl

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Pitch PR deelt uw privacygevoelige gegevens niet met derden mits u hier zelf om vraagt. Daarnaast worden gegevens in enkele gevallen intern gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen

Eventuele veranderingen van deze site kunnen leidingen tot wijzigingen van dit privacy statement. Het is daarom aan te raden met enkele regelmaat dit privacy statement te raadplegen.

Vragen?

We controleren regelmatig of we voldoen aan het gestelde privacy statement. Heeft u vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op!

Pitch Communicatie & PR
Cas Oorthuyskade 196
1087DP Amsterdam

E: info@pitchpr.nl
T: 020-468 33 48